VARiON®/ES-1

Giá tiền: Liên hệ

Cat.no. 107050

Multiple standard solution 1 (low concentration) for VARiON®Plus 700 IQ/ AmmoLyt®Plus 700 IQ/NitraLyt®Plus 700 IQ; Volume: 1000 ml

Model: VARiON®/ES-1
Hãng Đại Diện: WTW - GERMANY
Xuất Xứ : Đức