Tin tuyển dụng

 Tuyển nhân viên kỹ thuật

Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Kỹ Thuật
Công việc: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị đo lường trong phòng thí ...

Xem thêm
 Tin tuyển dụng

 Công việc: kinh doanh và phát triển thị trường các sản phẩm nghiên cứu khoa học và thử nghiệm từ Đức, Ý, Nhật, Mỹ...
Xem thêm