HỘI THẢO: Giải pháp Quan trắc tự động Nước thải và Nước mặt tuân thủ thông tư 24/2017/TT-BTNMT

10/11/2018

Công ty TNHH Thiết Bị KHKT Mỹ Thành và Xylem Analytics Việt Nam đã hợp tác tổ chức buổi hội thảo: “Giải pháp quan trắc tự động Nước thải và Nước mặt
tuân thủ thông tư 24/2017/TT-BTNMT” diễn ra vào ngày 08/09/2018.

Buổi hội thảo được trình bày bởi 2 chuyên gia:

Ông Georg Hatzelmann – Giám Đốc Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng – Hãng WTW
Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin – Sở TNMT
Bà Rịa – Vũng Tàu
Thời gian: 8:00 – 16:00 giờ ngày 18 tháng 09 năm 2018.
Địa điểm: Khách sạn Vissai Sài Gòn - 144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.
Hồ Chí Minh.
Buổi hội thảo bao gồm 3 nội dung chính liên quan đến việc thực hành tuân thủ thông tư
24/2017/TT-BTNMT:
 Giải pháp phân tích tự động liên tục của WTW cho nước
 Lưu trữ, truyền nhận dữ liệu đáp ứng thông tư 24
 Đảm bảo và kiểm soát chất lượng giá trị đo (QA/QC) theo thông tư 24
 

Buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của 45 đơn vị đến từ Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng Sông Cứu Long.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo: