News

 MỸ THÀNH TUYỂN DỤNG

CTY Mỹ Thành cân tuyển dụng các vị trí sau:
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên xuất nhập khẩu
Nhân viên kỹ thuật

Read more