News

 MỸ THÀNH TUYỂN DỤNG

CTY Mỹ Thành cân tuyển dụng các vị trí sau:
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên xuất nhập khẩu
Nhân viên kỹ thuật

Read more
 HỘI THẢO:

Tương lại của NDT và Internet vạn vật (IoT), máy dò khuyết tật bê tông bằng phương pháp Radar và máy siêu âm ...

Read more
 Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 ...

Read more