WTW - GERMANY

WTW được thành lập từ năm 1945, là hãng chuyên phát triển, sản xuất thiết bị cho việc phân tích nước với công nghệ đo lường chất lượng cao. Với hơn 70 năm phát triển, đổi mới và tiếp tục hướng đến tương lai nhằm mang lại giải pháp tối ưu trong ngành phân tích nước. WTW cung cấp giải pháp phân tích, theo dõi các chỉ tiêu trong nước uống, nước biển và đặc biệt là nước thải trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Từ năm 2011, WTW thuộc về Xylem Analytics – là một tập đoàn toàn cầu tập trung vào giải quyết các vấn đề liên quan đến nước, là tập hợp các thương hiệu phân tích nước hàng đầu đến từ Châu Âu và Mỹ.

THÍ NGHIỆM & HIỆN TRƯỜNG

ONLINE