RION được thành lập vào năm 1944 để phát triển và thương mại hóa các sản phẩm dựa trên kết quả hoạt động nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Vật lý Kobayasi, một nền tảng dành riêng cho nghiên cứu vật lý và âm học. RION” xuất phát từ hai chủ đề nghiên cứu chính là RIgaku (có nghĩa là “khoa học”) và ONkyogaku (“âm thanh”). Với tiêu chí bảo vệ môi trường và luôn nâng cao chất lượng trong sản xuất. Sản phẩm của RION không chỉ được trong nước mà còn cả quốc tế đánh giá tốt khi sử dụng.

Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành chúng tôi là đại diện phân phối duy nhất thiết bị của hãng RION tại Việt Nam với:
- Giá sản phẩm tốt nhất
- Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp từ hãng để hỗ trợ cho thị trường Việt Nam