HITACHI HIGH TECH (OXFORD - UK)

 

Hiatchi High Tech chuyên về các giải pháp phân tích công nghệ cao. Hitachi đã thiết kế những sản phẩm đáp ứng sự phát triển nhanh chống của công nghiệp.

Các chuyên gia của Hitachi đã phát triển các phương pháp thử nghiệm cho hàng trăm ứng dụng công nghiệp, mang lại sự đơn giản trong vận hành cho cả những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.

Hitachi luôn hướng đến những chuyển đổi công nghệ mới nhất thành các giải pháp phân tích thúc đẩy thành công kinh doanh.