GERHARDT - ĐỨC

 Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm và hệ thống phân tích thực phẩm và thức ăn hàng đầu thế giới. Chúng tôi cung cấp các ngành công nghiệp có nhu cầu cao về độ chính xác và độ tin cậy và đối tác lâu dài, tính linh hoạt và  sự chú ý liên tục đến dịch vụ là những yêu cầu thiết yếu. Đó là những gì chúng tôi đã đứng từ năm 1846 và đó là những gì chúng tôi được biết đến.
     Đây là những sự thật đơn giản.