ELTRA - ĐỨC

Đầu những năm 1980, sự phát triển của Máy phân tích lưu huỳnh và Carbon đầu tiên đã dẫn đến việc tạo ra ELTRA. Mục tiêu cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng vẫn là nền tảng cho chính sách của ELTRA hiện nay.

Hàng trăm khách hàng hài lòng trên toàn thế giới là bằng chứng về chất lượng và độ tin cậy của các máy phân tích Eltra. Với việc tạo ra các cấp độ mới về tỷ lệ hiệu suất theo giá, thị phần thế giới của ELTRA đã tăng nhanh chóng.

Việc giới thiệu các máy phân tích oxy, nitơ và hydro cho phép ELTRA thâm nhập thành công các thị trường mới trên phạm vi toàn cầu.

Thiết bị ELTRA là tiêu chuẩn cho phân tích nguyên tố trong các ngành công nghiệp như thép, ô tô, khai thác mỏ và hàng không vũ trụ.