banner

PhotoLab 7600 UV-VIS

Mã sản phẩm:

Hãng sản xuất : WTW-Đức

Xuất x  : Pp

Máy quang phổ khả kiến t ngoi đo c

Chc năng AQA đa cp độ: kim tra máy qua PhotoCheck, kim tra h thống mát, test kit và kết quả vi dung dch chun, spiking  procedure  và matrix check.

Thủ tục kim tra m rng: t chn đoán máy, tự động hiu chun reference ti nhiu c sóng. Thang bưc sóng: 190 - 1100nm

Tìm Kiếm
 
Hỗ trợ trực tuyến
ngocnu13
 

Kỹ thut: một chùm tia, loi bỏ quang sai cuvete

Nguồn đèn: Xenon

ng thông:                                 4nm band width

Chế độ đo:                                        nồng độ, độ hp thu, độ tuyn, kinetics, quét phổ, đa bưc sóng

Chế độ quét phổ: 700-2000 nm/min, bưc quét 1, 2, 5, 10 nm

Đ chính xác bước sóng : ± 1nm

Barcode:                                                     t động nhận dng các cuvette tròn hoc vuông  mã vch, tùy chọn barcode cho thí nghiệm kc vàID mu.

Loi cuvette:                            cuvette tròn 16mm, cuvette ch

nht 10mm, 20mm và 50mm không cần adapter Màn hình:                   LCD  l  i có  đè chiếu sáng, hin th đồ th vi con tr zoom.

Lưu trữ dữ liu:   5000 giá trị, khong 40MB cho quét phổ + kinetics (500 phổ, 400 kinetics và 150 giá trị đo)

Phương pháp:                   trên 200 phương pháp lp trình đưc, 1000 phương pháp cho ngưi sử dụng, 20 profiles cho kinetices+ quét phổ.

Cập nht:                                                qua Internet  USB

Cổng giao tiếp:               2USB, 1 ethernet

Nguồn đin:                               230V, 50Hz, 1 pha

Kích thưc:                                     W404 x H197 x 314mm

 

Trọng ng:                  4.5 kg

 
Trụ sở chính TP. HCM:
445 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10 - Tp.HCM
Điện thoại: (028) 38646051 - 38646116 - 38660978 - 38665363
Fax: (028) 386 444 61
Email: mtse@mythanh.com
MST: 03 00 972 905
Văn phòng ĐD tại Hà nội:
Số nhà 33, Ngõ 87, Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Fax: (024) 3565 9336
Điện thoại: (024) 3565 9335