banner
Trụ sở chính TP. HCM:
445 To Hien Thanh Street, Ward. 14, District 10, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 386460 51-386461 16-386609 78-386653 63
Fax: 08) 386 444 61
Email: mtse@mythanh.com
MST: 03 00 972 905
Văn phòng ĐD tại Hà nội:
No 42 Alley 121 Nguyen Phong Sac Street, Cau Giay District , Ha Noi
Fax: (04) 3565 9336
Phone: (04) 3565 9335