banner
Trụ sở chính TP. HCM:
445 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10 - Tp.HCM
Điện thoại: (08) 386 460 51 - 386 461 16 - 386 609 78 - 386 653 63
Fax: (08)386 444 61
Email: mtse@mythanh.com
Văn phòng ĐD tại Hà nội:
Địa chỉ: 188 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
Fax: (04) 3565 9336
Điện thoại: (04) 3565 9335